top of page

Regulamin

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet i nie prowadzi obrotu hurtowego. Zamówienia mogą być składane poprzez stronę internetową https://www.sklepzielarskiszamanka.com/

2. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej leków na receptę.

3. Jako „Zamawiającego” należy rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada zdolność do czynności prawnych, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składającą oświadczenie woli za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące produkt lub zestaw produktów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. „Użytkownikiem” jest każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego.

5. Ceny podane przez Sprzedającego wyrażone są w PLN i zawierają należny podatek VAT, nie zawierają jednak kosztów dostawy. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena z momentu złożenia zamówienia.

6. Informacje podane na stronie internetowej https://www.sklepzielarskiszamanka.com/ nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.          

7. Produkty umieszczone w kategorii „Promocja Miesiąca” w oferowanych tam cenach, bądź oferowane w innej promocji czy wyprzedaży dostępne są do wyczerpania zapasów. Realizacja zamówień na takie produkty odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one zamówione przez Zamawiających, aż do wyczerpania ich zapasów.

8. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego https://www.sklepzielarskiszamanka.com/ rzez Zamawiających lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

9. Informacje podane w opisach produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i identyfikacyjny, służą wyłącznie celom poglądowym i nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i n. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008, Nr 45, Poz. 271 z późn. zm.). Informacje publikowane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści tam zawarte nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne, ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem. Przed użyciem danego produktu, Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do produktu zawierającą przeciwwskazania, informacje dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu.

10. Opakowania produktów mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej.

11. Sklep internetowy zapewnienia Zamawiającym możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu +48 530 140 566 w godz. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk (tj. zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.). 

Dane siedziby :

Lena Rutkowska

NIP : 5361943659

REGON : 384629335

05-190 Nasielsk

Jana Kilińskiego 6

Dane sklepu :

Lena Rutkowska

05-190 Nasielsk

ul. Kilińskiego 6

Regulamin: Tekst
bottom of page